Používaním webstránky WEBiznis.eu súhlasíte so všeobecnými podmienkami a s používaním cookies na Vašom zariadení v súlade s nastavením Vášho prehliadača.

Všeobecné podmienky používania webstránky WEBiznis.eu

Tieto všeobecné podmienky sú platné od 25.5.2018 a nahrádzajú všeobecné podmienky z 7.12.2017.
Prevádzkovateľ webstránky WEBiznis.eu nezodpovedá za zobrazené texty a obrázky z dôvodu, že nie je ich tvorcom.

Definícia pojmov:

Užívateľ - návštevník webstránky WEBiznis.eu
Bloger - registrovaný užívateľ na webstránke WEBiznis.eu.
Blog - článok vytvorený registrovaným užívateľom - blogerom na webstránke WEBiznis.eu
Prevádzkovateľ - vlastník domény WEBiznis.eu Cookies - súbory cookies a im podobné technológie

Práva a povinnosti

Každý užívateľ webstránky súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami. Užívateľovi sa zakazuje kopírovať obsah webstránky WEBiznis.eu alebo jeho častí, vrátane textov a obrázkov.
Bloger je plne zodpovedný za obsah jeho blogu. Blog nesmie byť skopírovaný z iných webstránok, ktoré podliehajú autorskému právu. Blog nesmie obsahovať reklamu alebo propagáciu tovaru alebo služby bez súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo blog okamžite vymazať alebo zablokovať v prípade, ak obsah blogu je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu textu blogu. Publikovaním (zverejnením) blogu dáva bloger súhlas so zverejnením blogu na webstránke WEBiznis.eu. Bloger poskytuje prevádzkovateľovi neobmedzenú licenciu na použitie textov nachádzajúcich sa v blogoch. Publikované (zverejnené) blogy nesmie bloger následne zverejňovať na iných webových stránkach bez súhlasu prevádzkovateľa.
Registrácia Blogera je všeobecne uzavretá, blogera môže registrovať iba prevádzkovateľ podľa dohody.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov užívateľov

Webstránka vedome nespracúva osobné údaje v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia EP a Rady EÚ 679/2016.

Upozornenie

Ak zistíte, že na webstránke WEBiznis.eu se nachádza Váš text, na ktorý si uplatňujete autorstvo, prosím ihneď to oznámte prevádzkovateľovi cez Kontaktný formulár
V prípade porušenia práv a povinností zo strany užívateľa, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zakázanie prístupu užívateľovi podľa technických možností prevádzkovateľa.

Webstránka používa cookies na nasledovné účely:

1. Analytické cookies:

Webstránka používa Google Analytics cookies s cieľom analýzy návštevníkov. Google spracováva údaje získané prostredníctvom webstránky v anonymnej podobe. Pre ďalšie informácie o službe Google Analytics, navštívte stránky www.google.com/analytics

2. Súbory cookies tretích strán:

Na webstránkach sú používa prepojenie a obsah z iných webových stránok. Počas používania webstránok sa preto môžu vytvoriť cookies, ktoré webstránka nemôže čítať a nemá ani kontrolu nad ich ukladaním. Pre bližšie informácie týkajúce sa cookies tretích strán, prečítajte si zásady používania cookies príslušných tretích strán.

3. Cookies pre nastavenie webstránky:

Na webstránkach sa používajú cookies pre nastavenie akceptácie súhlasu s používaním cookies a ukladanie informácie, že užívateľ hlasoval za kvalitu konkrétneho blogu. Doba platnosti cookies pre nastavenie webstránky je 5 rokov od vytvorenia alebo upravenia hodnoty.

Zmena nastavení cookies:

Prehliadače sú štandartne nastavené tak, aby cookies príjmali. Zmenou nastavenia si môžete cookies vypnúť alebo nastaviť upozornenie, keď sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť a nastavenie webstránky.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť znenie týchto všeobecných podmienok. Platnosť týchto všeobecných podmienok zaniká účinnosťou nových všeobecných podmienok, ktoré nahradia tieto všeobecných podmienky. Nové všeobecné podmienky sú účinné ich zverejnením na webstránke WEBiznis.eu.

Ak máte otázku týkajúcu sa týchto všeobecných podmienok, kontaktujte nás na: